Quotes

Alleen zij die het absurde willen benaderen zullen het onmogelijke bereiken. - M.C. Escher
We bewonderen de chaos omdat we zo graag orde willen scheppen. - M.C. Escher
Ik geloof dat het maken van prenten, zoals ik dat doe, bijna alleen een kwestie is van: het zo verschrikkelijk graag goed willen doen. - M.C. Escher
Ik zou een heel tweede leven kunnen vullen met het werken aan mijn prenten - M.C. Escher
Om vrede te hebben met dit rare leven; om te aanvaarden wat wij niet begrijpen; om rustig af te wachten wat ons te wachten staat; moet je wijzer zijn dan ik ben - M.C. Escher
Op momenten van groot enthousiasme schijnt het mij toe dat er nooit op de wereld, door niemand, zó iets moois en belangrijks gemaakt is - M.C. Escher
Ik word niet volwassen. In mij is het kleine kind van
vroeger - M.C. Escher
Ik speel een vermoeiend spel - M.C. Escher
Ik wandel steeds in raadselen. Er komen telkens jongelui die zeggen: u maakt ook opart. Ik weet helemaal niet wat dat is, opart. Dit werk maak ik al dertig jaar lang - M.C. Escher
De dingen die ik wil uiten zijn zo prachtig en zuiver - M.C. Escher
Zo laat ons dan proberen om de berg op te klimmen, niet door te trappen op wat er onder ons ligt, maar door ons op te trekken aan wat zich boven ons bevindt, voor mijn part aan de sterren; amen - M.C. Escher