Belvédère - 1958 Litho

Licenties & Copyright

Al het werk van M.C. Escher is auteursrechterlijk beschermd.

Iedere vorm van reproductie van zijn werk , alsmede het downloaden daarvan, is verboden als hiervoor geen voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door The M.C. Escher Company, B.V

Aanvraag voor reproductie rechten

Als u werk van M.C. Escher wil gebruiken als illustratie in een boek, tijdschrift, krant, advertentie campagne, brochure, internet of anders kunt u een verzoek indienen bij ons copyright departement t.a.v. Mw. Margareth Verbakel.

Licenties

Voor sommige product categorieën is het mogelijk een licentie te verkrijgen. Voor meer inlichtingen hierover, kunt u contact opnemen met Mark Veldhuysen.

Om uw aanvraag te kunnen beoordelen, willen wij graag de volgende informatie van u weten:

  • Wat voor product betreft het
  • Waar wordt het geproduceerd
  • Waar wordt het verkocht, welk type winkels
  • Inkoop- en verkoop prijs
  • Achtergrond informatie over uw bedrijf, hoe lang bent u al in bedrijf, welke andere licenties heeft u al, etc.
  • Verwachtte omzet per jaar
  • Voor welke landen wilt u een licentie
  • Alle andere informatie die relevant kan zijn voor uw aanvraag

NB. Voor sommige product categorieën zijn er al licentie overeenkomsten gesloten, waarvan er een aantal exclusiviteit hebben.