Kringloop - 1938 Litho

Gebruiksvoorwaarden & Privacybeleid

Laatst gewijzigd op 15 november 2013.

Dit Privacybeleid regelt de wijze waarop The MC Escher Company, B.V. verzamelt, gebruikt, onderhoudt en onthult alle informatie verkregen van gebruikers ("Gebruiker") van de mcescher.com en mcescher.nl website ("Site"). Deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid is van toepassing op de Site en alle producten en diensten aangeboden door The MC Escher Company, B.V.

Lees deze Algemene Voorwaarden en de Privacy Policy ("Overeenkomst", "Gebruiksvoorwaarden") zorgvuldig door voordat u de Site gebruikt die wordt beheerd door The MC Escher Company, B.V. . Deze Overeenkomst bevat de juridisch bindende voorwaarden voor het gebruik van de Site op mcescher.com.

Door de toegang tot- of het gebruik van de site op enigerlei wijze, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bezoek of surfen op de site of het bijdragend van inhoud of andere gegevens aan/naar de site, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Persoonlijke identificatie-informatie

Wij kunnen persoonlijke identificatie-informatie verzamelen van gebruikers op een meerdere manieren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, op welk tijdstip gebruikers onze site bezoeken, een bestelling plaatsen, een formulier invullen en in samenhang met andere activiteiten, diensten, functies of middelen die wij ter beschikking stellen op onze Site gebruiken. Gebruikers kan worden gevraagd naar, in voorkomend geval, naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, creditcardgegevens en andere informatie die nodig is om aankopen te doen.

Gebruikers kunnen echter onze site anoniem bezoeken.

We zullen persoonlijke identificatie-informatie verzamelen van gebruikers alleen als ze vrijwillig dergelijke informatie aan ons doorgeven. Gebruikers kunnen altijd weigeren om persoonlijk identificatie-informatie te verstrekken, zij het dat dat hen belet om bepaalde site gerelateerde activiteiten te gebruiken.

Niet-persoonlijke identificatie-informatie

We kunnen niet-persoonlijke identificatie-informatie over gebruikers verzamelen wanneer ze gebruik maken van onze Site. Niet-persoonlijke identificatie-informatie kan bestaan uit de naam van de browser, het type computer en de technische informatie over de wijze waarop de Gebruiker verbinding maakt met onze site, zoals het besturingssysteem en de internet service providers die worden gebruikt en andere soortgelijke informatie.

Web browser cookies

Onze site kan gebruik maken van "cookies" om de gebruikerservaring te verbeteren. De Webbrowser van de gebruiker plaatst cookies op hun harde schijf voor administratieve doeleinden en soms om informatie over hen te volgen. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om hun web browser in te stellen om cookies te weigeren, of om u te waarschuwen als er cookies worden verzonden. Als zij dit doen, moet er rekening mee worden gehouden dat sommige delen van de site niet goed functioneren.

Hoe gebruiken we verzamelde informatie ?

De MC Escher Company, B.V. verzamelt en gebruikt Gebruikers persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om de klantenservice te verbeteren: Uw informatie helpt ons om effectiever te reageren op uw vragen aan de klantenservice en behoeften te steunen.
  • Om de gebruikerservaring te personaliseren: Wij kunnen informatie gebruiken om te begrijpen hoe onze gebruikers als groep gebruik maken van de diensten en middelen op onze Site.
  • Om onze site te verbeteren: Wij streven er voortdurend naar onze website op basis van de informatie en feedback die we van u ontvangen te verbeteren.
  • Om transacties te verwerken: Wij zullen de informatie die gebruikers geven over zichzelf bij het plaatsen van een bestelling alleen gebruiken om service te verlenen bij het opvolgen van die bestelling. Wij delen deze informatie niet met derden, behalve voor zover dit noodzakelijk is om de dienst te verlenen en eventueel om periodieke e-mails te versturen

Het e-mailadres van Gebruikers voor de orderverwerking, zal alleen worden gebruikt om informatie en updates met betrekking tot hun bestelling te sturen. Het kan ook worden gebruikt om te reageren op de verzoeken en / of andere verzoeken of vragen. Als Gebruiker besluit om te opteren voor onze mailing list, zullen zij e-mails betreffende bedrijfsnieuws, updates, gerelateerd product of service-informatie e.d. ontvangen. Indien op enig moment de gebruiker zich wil afmelden voor het ontvangen van toekomstige e-mails, worden gedetailleerde uitschrijf-instructies onderaan elke e-mail geplaatst of kan Gebruiker contact met ons opnemen via onze website.

Hoe wij uw informatie te beschermen

Wij gebruiken gepaste beveiliging bij de gegevensverzameling,-opslag en -verwerking.

Gevoelige en private uitwisseling van gegevens ten behoeve van aankoppen tussen de site en de gebruikers gebeurt via een SSL-beveiligde communicatie kanaal en wordt versleuteld en beveiligd met digitale handtekeningen.

Het delen van uw persoonlijke gegevens

Wij verkopen, verhandelen, of verhuren Gebruikers persoonlijke identificatie-informatie aan anderen. We kunnen generieke geaggregeerde demografische gegevens niet gekoppeld aan enige persoonlijke identificatie-informatie met betrekking tot bezoekers en gebruikers met onze zakelijke partners, vertrouwde affiliates en adverteerders voor de doeleinden eerder uiteengezet. We kunnen gebruik maken van derde dienstverleners om ons te helpen bij onze activiteiten betreffende de site of het beheren van activiteiten namens ons, zoals het versturen van nieuwsbrieven of enquêtes. Wij kunnen uw gegevens delen met deze derden voor deze beperkte doeleinden op voorwaarde dat u ons uw toestemming hebt gegeven.

Websites van derden

Gebruikers kunnen reclame of andere inhoud vinden op onze site die verwijzen naar de sites en diensten van onze partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers en andere derden. Deze sites en diensten hebben hun eigen privacybeleid en customer service beleid. Browsen en interactie op een andere websites, waaronder websites die een link naar onze site hebben, is onderworpen aan eigen voorwaarden en het beleid van die websites.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De MC Escher Company, B.V. heeft de bevoegdheid om dit privacybeleid op elk moment wijzigen. We moedigen gebruikers om regelmatig deze pagina te checken voor eventuele wijzigingen om op de hoogte blijven hoe wij helpen om de persoonlijke gegevens die we verzamelen te beschermen. U erkent en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid om dit privacy beleid periodiek te controleren en op de hoogte te blijven van de wijzigingen.

Intellectuele Eigendom

De site en de originele inhoud, functies en functionaliteit zijn eigendom van The MC Escher Company, B.V. en worden beschermd door internationale auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten of wetten.. Internationale auteurswetten beschermen al het werk van MC Escher. Elke reproductie van zijn werk, zoals het downloaden, is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende zijnde The MC Escher Company, B.V.

Geen enkel deel van deze website en of werken van MC Escher mag worden gereproduceerd of overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige informatie-opslag en retrieval systeem, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The MC Escher Company BV

Einde

Wij kunnen uw toegang tot de Site beëindigen, zonder reden of voorafgaande kennisgeving, wat kan leiden tot de verbeurdverklaring en vernietiging van alle gegevens in verband met Gebruiker.

Uw aanvaarding van deze voorwaarden

Door het gebruik van deze Site, gaat u akkoord met dit beleid en de voorwaarden van de dienstverlening. Indien u niet akkoord gaat met dit beleid, gelieve niet gebruik maken van onze site. Uw voortgezet gebruik van de site na het publiceren van wijzigingen in dit beleid zal geacht worden als uw aanvaarding van deze wijzigingen.

Toepasselijk recht

Deze overeenkomst (en eventuele nadere regels, beleid of richtlijnen opgenomen door verwijzing) worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder evenwel rekening te houden principes van wetsconflicten.

Contact met ons op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, de praktijken van deze site of uw omgang met deze website, neem dan contact met ons op:

The M.C. Escher Company, B.V.
mcescher.com

P.O.Box 101
3740 AC Baarn
the Netherlands
Tel: + 31-(0)35-541.80.41
Fax: +31-(035)-541.17.66

info@mcescher.com