Symmetrie

Paard (Nr. 8) - 1937-1938 Potlood, Waterverf Zeepaardje (Nr. 11) - 1937-1938 Inkt, Potlood, Waterverf Hagedis (Nr. 15) - 1937 Inkt, Waterverf Arend (Nr. 17) - 1938 Potlood, Waterverf Twee Vogels (Nr. 18) - 1938 Inkt, Potlood, Waterverf Vissen (Nr. 20) - 1938 Inkt, Potlood, Verf, Waterverf Clowns (Nr. 21) - 1938 Inkt, Potlood, Waterverf Vogel / Vis (Nr. 22) - 1938 Inkt, Potlood, Waterverf Hagedis (Nr. 25) - 1939 Inkt, Potlood, Waterverf Drie vogels (Nr. 28) - 1938 Potlood, Waterverf Vogel / Vis (Nr. 34) - 1941 Inkt, Potlood, Verf, Waterverf Vogel / Vis (Nr. 34B) - 1941 Inkt, Waterverf Waterjuffer (Nr. 38) - 1941 Inkt, Potlood, Waterverf Krab (Nr. 40) - 1941 Inkt, Potlood, Waterverf Twee vissen (Nr. 41) - 1941 Inkt, Potlood, Waterverf Schelpen en zeesterren (Nr. 42) - 1941 Inkt, Potlood, Waterverf Vogel (Nr. 44) - 1941 Inkt, Waterverf Engel-duivel (Nr. 45) - 1941 Inkt, Potlood, Verf Twee vissen (Nr. 46) - 1942 Inkt, Potlood, Waterverf Kikker (Nr. 51) - 1942 Inkt, Waterverf Vissen (Nr. 55) - 1942 Inkt, Waterverf Hagedis (Nr. 56) - 1942 Inkt, Potlood, Verf Twee vissen (Nr. 57) - 1942 Inkt, Waterverf Twee vissen (Nr. 58) - 1942 Inkt, Waterverf Twee vissen (Nr. 59) - 1942 Inkt, Potlood, Waterverf Twee Hagedissen (Nr. 60) - 1942 Potlood Twee figuren (Nr. 61) - 1944 Inkt, Potlood, Waterverf Duivel (Nr. 62) - 1944 Inkt, Potlood, Waterverf Pessimist-Optimist (Nr. 63) - 1944 Inkt, Potlood, Verf Gevleugelde Leeuw (Nr. 66) - 1945 Inkt, Waterverf Ruiter (Nr. 67) - 1946 Inkt, Potlood, Waterverf Vis / Eend / Hagedis (Nr. 69) - 1948 Inkt, Waterverf Vlinder (Nr. 70) - 1948 Inkt, Waterverf Vissen / boot (Nr. 72) - 1948 Inkt, Potlood Vliegende vis (Nr. 73) - 1949 Inkt, Waterverf Paard / Vogel (Nr. 76) - 1949 Inkt, Potlood, Waterverf Eenhoorn (Nr. 78) - 1950 Potlood, Waterverf Vliegende vis / Vogel (Nr. 80) - 1950 Inkt, Potlood, Verf Vogel / Vis (Nr. 82) - 1951 Inkt, Waterverf Zesendertig verschillende motieven (Nr. 83) - 1951 Krijt, Potlood Vogel / Vis (Nr. 84) - 1951 Inkt, Potlood Hagedis / Vis / Vleermuis (Nr. 85) - 1952 Inkt, Potlood, Waterverf Twee Vogels (Nr. 87) - 1952 Inkt, Waterverf Zeepaardje (Nr. 88) - 1952 Inkt, Waterverf Kever (Nr. 91) - 1953 Inkt, Waterverf Vissen (Nr. 93) - 1954 Inkt, Waterverf Vissen (Nr. 94) - 1955 Waterverf Zwaan (Nr. 96) - 1955 Inkt, Waterverf Hagedissen (Nr. 101) - 1956 Inkt, Potlood, Waterverf Hagedis (Nr. 104) - 1959 Inkt Pegasus (Nr. 105) - 1959 Inkt, Potlood, Waterverf Vissen (Nr. 107) - 1960 Inkt, Waterverf Kruipend beestje (Nr. 109) - 1961 Inkt, Krijt, Waterverf Vis, Vis / Vogel (Nr. 109 II) - 1961 Inkt, Waterverf Vogel / Vis (Nr. 110) - 1961 Inkt, Waterverf Hagedis (Nr. 124) - 1965 Inkt Vis / Vogel (Nr. 126) - 1967 Inkt, Waterverf Vogel (Nr. 128) - 1967 Inkt, Waterverf Vis / Paard (Nr. 130) - 1967 Inkt